تضمین کیفیت محصولات

تعویض محصول معیوب

با توجه به اینکه فروشگاه اصفهان پلکسی، محصولات خود را از برندهای معتبر خارجی و داخلی تهیه مینماید، میتواند این تضمین را به شما مشتریان گرامی بدهد که در صورتیکه محصولات خریداری شده در هنگام تحویل دچار مشکل کیفیت یا عیب ظاهری بود، بدون هیچ هزینه اضافی آنها را بازگردانده و با هزینه فروشگاه اصفهان پلکسی، محصولات خریداری شده را جایگزین و برای شما ارسال نماید.

امیدواریم که با این تضمین کیفیت و برگشت محصول معیوب ، ما را به دیگران معرفی نمائید.